Bidang


BIDANG PENDAFTARAN
120201        :TANAMAN / BENIH SEMAIAN ( LANDSKAP )      
220301        :KAWALAN SERANGGA PEROSAK/ ANTI TERMITE BANGUNAN
220401        :MENCUCI BANGUNAN
220402        :MEMBERSIH KAWASANBIDANG PEMBEKAL 
120100        :BAJA DAN RACUN
120200        :TANAMAN DAN BAKA TERNAKAN
120300        :PERALATAN PERTANIAN DAN TERNAKAN
120400        :MAKANAN / UBAT-UBATAN TERNAKAN