Cara-cara pembasmian & kawalan kelawar


1.     Kesemua najis kelawar di atas siling di dalam bumbung bangunan akan dibuang dan habuk- 
        habuk akan disedut dengan vacuum ( penyedut habuk ).
2.     Dengan menggunakan ‘Power Sprayer’,semburan racun Anti Bakteria / Virus di sembur di                 seluruh kawasan siling bangunan bagi memastikan kesemua bakteria / virus berpunca daripada 
        najis / air kencing kelawar tersebut.
3.     Kerja-kerja penampalan dilakukan di semua lubang laluan kelawar yang terdapat di sekeliling 
        bangunan / rumah.Ini bagi memastikan kelawar tidak dapat kembali bersarang dibumbung 
        bangunan / rumah tersebut.


Kadar Harga :-
RM 1.50 / ka2
( Ini bergantung kepada tinggi bangunan / rumah serta lokasi )